CONTACT DETAILS

Office Manager
Elsabe Snyman


Office Hours

Mon – Fri:
08H00 – 15H00

Tel: +27 82 418 1555

Fax: +27 (0) 86 604 8084
Email:
pvsa@aviculturesa.co.za

Lynette Vermeulen
Tel: 072 533 7791
Email:
pvsa.admin2@aviculturesa.co.za


Wonderboom Voëlpark
c/o
Lavender West &
Braam Pretorius Street
Sinoville
0182

Banking Details:

PVSA

Standard Bank Vryburg

Rek 040417654

Tak 050201

PARROTS

DSC_0265.jpg

NO. OF VISITS

Content View Hits : 431773
NEWS PDF Print E-mail

REDAKSIONELE KOMMENTAAR

Nou ja, 2016 is aan sy einde en dit was verseker een van die jare waarin daar die meeste belanrike gebeure plaas gevind het.
Ons het uit eindelik die PVSA se permit vir die ringnekke gekry en hoef PVSA lede wat aan die vereistes voldoen nie meer self vir ‘n permit aansoek te doen nie
Verder het die binnelandse registrasie van Cites1 papegaaie afgeskop en heelwat lede het al hulle aansoekvorm voltooi en ingedien by hulle lokale natuurbewaring.
Nog is het einde niet en op 5 Oktober 2016 by CoP17 is African Greys opgegradeer na Cites1 wat die effek het dat boere wat kommersieël wil uitvoer nou ook, behalwe die lokale Cites 1 registrasie, ook moet registreer in Switzerland.
Die beamptes van die PVSA is tot die uiterste beproef om die saak van die PVSA te bevorder en baie dankie aan almal wat baie hard aan hierdie aspek gewerk het.
Daar is groot uitdagings wat in 2017 voorlê vir die registrasie proses van die African Greys.
Die PVSA is in die finale stadium om ‘n MOU ( Memorandum of Understanding) op te stel wat die eerste in sy soort sal wees tussen ‘n nie-regeringsorganisasie en die Cites Sekretariaat in Switzerland. Voorspoed word ons bestuur toegewens met die projek asook die beoogde besoek van die AK aan Cites in Switzerland om die MOU te teken asook onderhandelinge oor die African Grey se registrasie te bevorder.
Die redaksie wens al ons lede ‘n heerlike rus toe tydens die Desember vakansie en ‘n geseënde Kersfees en ‘n baie voorspoedige nuwe jaar vir 2017.


EDITORIAL COMMENT

The year 2016 has come to its end and has been a year with many developments.
We eventually received the PASA permit for ringnecks and PASA members that comply with thr requirements no longer need their own permit.
The local registration of Cites I parrots is well on its way and we call on members to apply through their local nature conservation office.
This was not the end and on 5 October 2016 at CoP17 African Greys were uplisted to Cites Appendix I. Breeders that want to export commercially will have to register locally and also with the Cites Secretariat.
The PASA officials were stretched to their limits to further our cause and we thank all who participated in the effort.
It will be a challenge to register all our members in 2017 for african greys.
PASA is in the final stage of preparing a MOU ( Memorandum of Understanding) that will be a first of its kind between a non-governmental orginazation and the Cites Secretariat in Switzerland. We wish our management success with this project as well as the invisaged visit of the AC to Cites in Switzerland to sign the MOU and negotiate our position with the registration of African greys.
The editors wish all our members a good rest in the holidays, a merry Christmas and a happy new year.


 

SPESIALE PROJEK OM LEDEGETALLE NOG VERDER OP TE SKUIF - Download die dokument


Sluit gerus aan by ons Facebookbladsy https://www.facebook.com/pvsa.papegaaitelersvereniging

Please join our facebook page https://www.facebook.com/pvsa.papegaaitelersvereniging

Onthou ons nuwe telefoon nommer: 082 418 1555 | Note our new telephone number : 082 418 1555

Ons kantoor is nou te Wonderboom Voëlpark, h/v Lavender en Braam Pretoriusstraat, Pretoria.
Kantoor ure: 09:00 – 13:00 | Office Hours: 09:00 – 13:00
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
 
Nuwe jaar! Nuwe dinge!
 
Die PVSA wil graag aan elkeen ‘n voorspoedige nuwejaar toewens.
Ons sien uit na al die groot dinge wat die jaar gaan gebeur.
Cites 1 registrasie gaan in 2016 afgehandel word asook die registrasieproses van ringnekke.
Sien asb hieronder die nuutste vordering ivm die vordering vir die registrasieproses van ringnekke.

VORDERING MET REGISTRASIEPROSES VIR AANHOUDING VAN RINGNEK PARKIETE

Die Departement van Omgewingsake het in Kennisgewing 493 van 2015  gedateer 29 Mei 2015 sekere konsep wysigings aangekondig van die regulasies  wat die indringer spesies, onder andere ringnekke, betref.

In terme hiervan word voorgestel dat, wat ringnekke betref, enige persoon wat met ringnekke teel en wat aan ‘n erkende vereniging in die industrie behoort, en op die veronderstelling dat daar ‘n permit aan die vereniging uitgereik is, vrygestel word van die verbod op die aanhou, teel, vervoer en verkoop van ringnekke.

Indien die wysiging so deurgevoer word sal dit die effek hê dat indien ‘n permit aan die PVSA uitgereik word alle PVSA lede ringnekke kan aanhou sonder dat verdere permitte aan die individue uitgereik hoef te word deur die Departement. So ‘n lid sal egter aan al die vereistes moet voldoen wat in die permit van die PVSA vereis word.

U is welkom om die kennisgewing te bestudeer op die webwerf: https://www.environment.gov.za/legislation/gazetted_notices.

Die PVSA het die voorgestelde wysiging  ondersteun en alle aanduidings is dat die wysiging vroeg in 2016 aangebring sal word.

Die PVSA het reeds ‘n aansoek vir ‘n permit voorberei en sodra die wetswysiging aangebring is behoort ons ‘n permit met sekere vereistes te ontvang.

Alle lede van die PVSA wat dan aan hierdie vereistes voldoen sal kwytgestel wees daarvan om ‘n permit te moet hê.

Klubs sal versoek word om hulle lede se fasiliteite te inspekteer en daar sal ‘n inspeksie verslag opgestel word.

Die PVSA sal dan ‘n sertifikaat uitreik wat bevestig dat die persoon ‘n lid van die PVSA is, dat sy fasiliteite inspekteer is en aan die permitvereistes voldoen en dat hy gevolglik vrygestel is van ‘n permit.

Ongelukkig kan ons niks doen tot die wetswysiging deurgevoer is nie en sal klubs en lede op hoogte gehou word van vordering.

PVSA kantoor. Januarie 2016.

 

 

 

 


 

 

 

 


Copyright © 2010 AVI Culture SA. All rights reserved. Designed and Hosted by WEBNIC.