CONTACT DETAILS

Office Manager
Elsabe Snyman


Office Hours

Mon – Fri:
08H00 – 15H00

Tel: +27 82 418 1555

Fax: +27 (0) 86 604 8084
Email:
pvsa@aviculturesa.co.za

Lynette Vermeulen
Tel: 072 533 7791
Email:
pvsa.admin2@aviculturesa.co.za


Wonderboom Voëlpark
c/o
Lavender West &
Braam Pretorius Street
Sinoville
0182

Banking Details:

PVSA

Standard Bank Vryburg

Rek 040417654

Tak 050201

PARROTS

Emma-conure-015.jpg

NO. OF VISITS

Content View Hits : 442683
MEMBERSHIP PDF Print E-mail

Word 'n lid


Word ‘n lid van die PVSA en geniet die volgende voordele as lid van die grootste papegaaitelersvereniging in Suidelike Afrika

By registrasie ontvang jy ‘n unieke lewenslange telerskode wat op jou ringe aangebring word om jou voels hul lewe lank te identifiseer.
Lede is geregtig om ringe van uitstaande gehalte teen die beste pryse by die PVSA te bestel.

U word voortdurend op hoogte gehou van verwikkelinge op die voelfront deur die PVSA se nuusbrief Fokus, en die wedblad.
Daar is ook baie ander aanbiedinge uitsluitlik vir lede op die Produkteblad op die web.

Daar is twee maniere om lid te word van die PVSA

 1. Sluit aan by 'n klub wat by die PVSA geaffilieer is.

  Betaal 'n eenmalige registrasie fooi van R 50.00 en R 150 per jaar deur die klub.
  (Klublidmaatskapgelde uitgesluit en jaarlikse verhoging ingesluit)                  
  Ringbestellings kan direk aan PVSA kantoor gestuur word en hoef nie noodwendig deur klub bestel te word nie.


 2. Sluit aan as individuele lid.

  Betaal 'n eenmalige registrasiefooi van R 50.00 en R300 per jaar direk aan die PVSA (onderhewig aan prysverhogings).
  Ringe word direk van die PVSA kantoor bestel.
  Vir 'n aansluitingsvorm
  "PDF of aanlyn vorm"
  Vir die heraansoek vorm "PDF"

Become a Member

Become a member of the PASA and enjoy many benefits as a member of the biggest parrot breeders association in Southern Africa.

As a member you wil receive an unique lifelong breeders code to be used on your rings to permanently identify birds bred by yourself.
Members are entitled to order good qaulity rings at the best prices from the PASA.

You wil be kept up to date with the latest avicultural news by the PASA through the newsletter Fokus, and the website.
There are also other products exclusively for members on the Products webpage.

There are two ways to become a member of  the PASA

 1. Join a PASA affiliated club.

  Pay a once off registration fee of R50.00 and 150.00 per year through the club.
  (Excluding club membership fees and inclusive of yearly increase)
  Rings can be ordered directly from the PASA office.
  Go to “Clubs” to view a list of potential clubs to join.

 2. Join as a individual member

  Pay a once off registration fee of R50.00 and R300.00 per year direct to PASA (take note that a yearly increase may occur).
  Rings are ordered directly from the PASA office.
  For an application form
  "PDF of "complete online"
  For a reapplication form "PDF"

 

 


Copyright © 2010 AVI Culture SA. All rights reserved. Designed and Hosted by WEBNIC.