CONTACT DETAILS

Office Manager
Elsabe Snyman


Office Hours

Mon – Fri:
08H00 – 15H00

Tel: +27 82 418 1555

Fax: +27 (0) 86 604 8084
Email:
pvsa@aviculturesa.co.za

Lynette Vermeulen
Tel: 072 533 7791
Email:
pvsa.admin2@aviculturesa.co.za


Wonderboom Voëlpark
c/o
Lavender West &
Braam Pretorius Street
Sinoville
0182

Banking Details:

PVSA

Standard Bank Vryburg

Rek 040417654

Tak 050201

PARROTS

DSC_0002.jpg

NO. OF VISITS

Content View Hits : 442681
PDF Print E-mail
GESKIEDENIS van die PVSA
 

Op 26 November 1980 is die VOëLRAAD van Suidelike Afrika tydens 'n vergadering by die Helderfontein konferensiesentrum naby FOURWAYS gestig. Die hoofdoel was om die voëlbedryf te orden en die belange van lede te beskerm.

Dr David Russel is as eerste voorsitter verkies en Dianne Buckley as sekretaresse. Van die stigterslede was Dr Chris Kingsley, David en Vera Dennison, Louis Bothma, John Connan, Hans Breytenbach, Dr Lukas Stolz, Kiepie Herholdt, Craig Smith, Arthur en Jill Duvenhage, Nico Theunissen en Mike Bester.

Twee jaar later neem Dr Chris Kingsley oor as voorsitter. Met die kongres van 1989 bedank Dr Kingsley egter as voorsitter as gevolg van die groot werklas in sy praktyk en word Louis Bothma as voorsitter verkies.

Dirk Grobler verdien ook spesiale vermelding met sy toegewyde poging om die VVSA se ringprojek en telerregistrasie op die been te bring.

Aan die begin het die VVSA hul ringe laat maak by 'n bekende ringvervaardiger. As gevolg van groot hoeveelhede het dit egter te lank begin neem om bestellings uit te voer en is daar toe besluit om 'n masjien te laat bou om die VVSA ringe self te druk.

Met die KONGRES van 1995 word besluit om die naam VOëLRAAD te verander na VOëLTELERSVERENIGING van SUIDELIKE AFRIKA

Met die kongres van 2007 word die naam weer verander na PAPEGAAITELERSVERENIGING van SUIDELIKE AFRIKA omdat dit meer beskrywend is aangesien die oorgrote meerderheid van die lede slegs met papegaaie boer.HISTORY of PASA


On 26 November 1980, the Avicultural Board of Southern Africa was founded at a meeting at the Helderfontein Conference Centre near Fourways. The main aim was to organise the avian industry and to protect the interests of members.

Dr David Russel was elected as the first chairperson and Dianne Buckley as the secretary. Among the founding members were Dr Chris Kingsley, David and Vera Dennison, Louis Bothma, John Connan, Hans Breytenbach, Dr Lukas Stolz, Kiepie Herholdt, Craig Smith, Arthur and Jill Duvenhage, Nico Theunissen and Mike Bester.

Two years later, Dr Chris Kingsley took over as chairperson. In 1989, Dr Kingsley resigned as chairperson due to the workload in his practice, and Louis Bothma was elected as chairperson.

Dirk Grobler also deserves special mention for his dedicated efforts to establish breeder registration for the Avicultural Board.

Initially, the Avicultural Board of Southern Africa had its rings manufactured by a well-known ring manufacturer. However, due to the large quantities it took too long to complete orders, and a decision was taken to develop a machine to manufacture the Boards own rings.

During the 1995 CONGRESS, a decision was taken to change the name of AVICULTURAL BOARD to AVICULTURAL ASSOCIATION OF SOUTHERN AFRICA.
During the 2007 congress, the name was again changed to PARROT BREEDERS’ ASSOCIATION OF SOUTHERN AFRICA because it was more descriptive, since most members only breed with parrots.
 


Copyright © 2010 AVI Culture SA. All rights reserved. Designed and Hosted by WEBNIC.