Gauteng Clubs

Chairman : Nico Prinsloo
Tel : 079 896 3247
Send an Email
Vice Chairman : ....
Tel : ....
Send an Email
Secretary : ....
Tel : ....
Send an Email
Treasurer : ....
Tel : ....
Send an Email

Visit Website Now

Chairman : Gert Mostert
Tel : 082 817 1718
Send an Email
Vice Chairman : ....
Tel : ....
Send an Email
Secretary : ....
Tel : ....
Send an Email
Treasurer : ....
Tel : ....
Send an Email

Visit Website Now

Chairman : Frans van den Berg
Tel : 081 354 9021
Send an Email
Vice Chairman : Dirk Taljaard
Tel : 082 328 3139
Send an Email
Secretary : Rina Taljaard
Tel : 082 756 1001
Send an Email
Treasurer : .....
Tel : .....
Send an Email

Visit Website Now

Chairman : Charl Swanepoel
Tel : 082 337 8084
Send an Email
Vice Chairman : C. Topham
Tel : 083 772 8219
Send an Email
Secretary : ....
Tel : ....
Send an Email
Treasurer : Christo Topham
Tel : 083 772 8219
Send an Email

Visit Website Now

Chairman : Christo Valentine
Tel : 083 733 2935
Send an Email
Vice Chairman : Gavin Goold
Tel : 083 281 8589
Send an Email
Secretary : ....
Tel : ....
Send an Email
Treasurer : ....
Tel : .....
Send an Email

Visit Website Now

Chairman : Andre Shannon
Tel : 082 923 3788
Send an Email
Vice Chairman : Cisco Vieira
Tel : 082 808 1436
Send an Email
Secretary : Stefanie Vieira
Tel : 084 699 2061
Send an Email
Treasurer : ....
Tel : .....
Send an Email

Visit Website Now